Manastir Ćelije kod Lazarevca

Manastir Ćelije pronaćićete u mestu Lelić. Ovaj prelepi manastir sa bogatom istorijom stoji na mestu gde su 1923. i 1924. godine otkriveni ostaci starog i velikog manastirskog kompleksa iz četrnaestog veka. Danas, Ćelije se smatra duhovnom prestonicom naše zemlje.

Nažalost ime ktitora ovog manastira i precizan datum njegove izgradnje danas su izgubljeni u istoriji. Postoje verovanja da ga je sagradio kralj Dragutin između 1276. i 1282. godine, dok drugi procenjuju skoriji datum izgradnje smešten krajem 14. i početkom 15. veka.

Manastir Ćelije pod zaštitom je Zavoda za zaštitu spomenika kulture kao Spomenik kulture od velikog značaja.U porti ovog manastira takođe počiva i vojvoda Ilija Birčanin koji je među mnogim drugim istaknutim ličnostima svoga vremena ubijen tokom "Seče knezova".

Slika preuzeta sa sajta facebook.com/pg/Sveta-Gora-valjevska-Manastiri-i-Crkve-valjevskog-kraja-103561053020996/