Manastir Tresije sa crkvom Svetog Arhangela

Manastir Tresije izgrađen je za vreme vladavine despota Stefana Lazarevića na izvoru potoka Tresije po čemu je i imenovan. Od izgradnje ovaj manastir pretrpeo je dva rušenja, ali je obnovljen u 17. veku kada su mu dovršeni i konak i dodata kapija. Freske i ikonostas su izgrađene nešto kasnije.

Slika preuzeta sa sajta sr.wikipedia.org