Manastir Pavlovac sa crkvom Svetog Nikole

Manastir Pavlovac nastao je u doba despota Stefana Lazarevića i nalazi se u dolini Pavlovičkog potoka, nedaleko od sela Markovac gde je despot Stefan iznenada preminuo 1427. godine. Ovaj manastir star je oko pet vekova i imao je tokom svog života dve obnove, u 16. i u 20. veku.

Slika preuzeta sa sajta sr.wikipedia.org