Manastir Kalenić sa crkvom Vavedenja Presvete Bogorodice

Manatir Kalenić, jedan od istorijski i kulturno najznačajnijih manastira u našoj zemlji smešten je u mestu Kaleninički Prnjavor u blizini Jagodine. Izgradnja ovog manastira trajala je od 1407-1423. godine, a ktitori manastira bili su protovestijar Bogdan, njegova supruga Milica i brat Bogdan.

Freske ovog manastira naslikane su oko 1413. godine a čitava građevina rađena je u moravskom stilu. Slikarstvo ovog manastira smatra se najvišim umetničkim ostvarenjem našeg slikarstva ovog perioda.

Možda i u većoj meri nego mnogi drugi naši manastiri u toku naše burne istorije, Kalenić je pretrpeo ogromna oštećenja i razaranja zbog aktivnog učešća njegovih monaha u borbi protiv turaka.

Manastir Kalenić sa crkvom Vavedenja Presvete Bogorodice Srbija

Slika preuzeta sa sajta sr.wikipedia.org