Manastir Grnčarica sa crkvom Svetog Oca Nikolaja - Korman

Manastir Grnčarica sa svojom crkvom Sv. Oca Nikolaja izgrađena je krajem trinaestog i početkom četrnaestog veka. Njen ktitor bio je kralj Dragutin.

Manastir koji ovde danas stoji nastao je 16. veka, kada je ponovo izgrađen posle rušenja.

Slika preuzeta sa sajta sr.wikipedia.org