Manastir Drača sa crkvom Svetom Nikoli

Manastir Drača smešten je u istoimenom mestu, na oko 9km udaljenosti od Kragujevca. Nažalost precizan datum izgradnje ovog manastira kao i ime njegovog ktitora nisu poznati. Prvi pomeni o njemu potiču u Pomeniku manastira Vrdnik sa kraja šesnaestog veka. Ipak, poznato je da je crkvu manastira posvećenu Svetom Nikoli izgradio oberkapetan Staniša Mlatišuma 1735. godine.

Ikonostas za kapelu uradila je monahinja Jefimija. Manastir je aktivan i o njemu danas brinu monahinje.

Manastir Drača sa crkvom Svetom Nikoli Srbija

Slika preuzeta sa sajta sr.wikipedia.org