Manastir Hopovo - staro sa crkvom Svetom Pantejlemonu

Manastir Staro Hopovo nalazi se istočno od manastira Novo Hopovo. Ovaj manastir sagrađen je između 1496. i 1520. godine. Ktitor manastira bio je despot Đorđe Branković (Maksim), ali to znamo samo iz narodnog verovanja te može biti i netačno.

Današnji hram je malih razmera, zidan je od tesanog kamena i opeke. Kube zbog svoje veličine i oblika na neki način dominira nad celom zgradom i počiva na lucima a ovi na pilastrima.

Slika preuzeta sa sajta en.wikipedia.org