Manastir Petkovica sa crkvom Svete Petke

Manastir Petkovica Ležimir nalazi se na Fruškoj Gori pokreaj mesta Šišatovac. Ovaj manastir izgradila je Jelena Štiljanović, udovica despota Stevana Štiljanovića koja je upravo ovde na kraju provela svoje poslednje dane.

Manastir je aktivan, ženski i o njemu veoma lepo brinu tri monahinje.

Freske su prilično uništene i ono što je ostalo danas je konzervirano. Ikonostas je rađen 1735 god. ali je od njega ostao samo veliki krst i dve ikone i nalaze se u muzeju u Sremskoj Mitrovici. Živopis je rađen u duhu stare srpske umetnosti.

Autor Ant83 preuzeto sa  sr.wikipedia.org
U skladu sa  GNU licencom