Manastir Obed sa crkvom Blagovesti

Manastir Obed i njegova crkva Blagovesti nalazi se na rečnom ostrvu na reci Savi u blizini Kupinova. Nekada je na ovome mestu stajao stari srednjovekovni manastir koji je izgradila Angelina Branković sa svojim sinovima. Pošto je bio dotrajao, porušen je 1930. godine i umesto njega je sagrađena još jedna kapela koja je takođe zapala u zapuštenost.

Danas je to poprilično obraslo i zaraslo i odaje utisak velike nebrige. Ne postoje nikakve oznake.

Slika preuzeta sa sajta facebook.com/Српска-Православна-Црквена-Општина-Купиново-SPCO-Kupinovo-820737328011953/