Manastir Kuveždin sa crkvom Svetog Save

Manastir Kuveždin Divoš nalazi se u blizini istoimenog mesta. Nažalost, zbog stradanja i rušenja koje je pretrpeo tokom godina ovaj manastir danas stoji u ruševinama, mada se čak i u tom oronulom stanju i dalje nazire njegova stara lepota. Trenutno je u toku obnova a u samom manastiru koji trenutno nije aktuelan stanuje jedan monah.

Slika preuzeta sa sajta sr.wikipedia.org