Manastir Bešenovo sa crkvom Sv.Arhangela

Banastir Bešenovo možete posetiti u Bešenovačkom Prnjavoru na Fruškoj gori. Izgrađen je u trinaestom veku od strane kralja Dragutina dok prvi podaci o njegovom ikonostasu i ikonama potiču iz 1753. godine. Manastir je tokom godina pretrpeo velika razaranja, rušenje i pljačkanje za vreme Drugog svetskog rata, a potom i bombardovanje.

Manastir je posle 70 godina počeo da živi, obnova je u toku, urađena su arheološka istraživanja, izgrađena manastirska kuća, zvonik, temelji i prva ploča i još mnogo toga.

Slika preuzeta sa sajta facebook.com/manastirbesenovo/