Manastir Kaona sa crkvom Svetog Arhangela Mihaila - Draginje

Manastir Kanoa i njegova crkva Arhangela Mihaila nalazi se u blizini Draginja. Postoji narodno predanje da je ovo zdanje sazidala Ikonija, sestra Miloša Obilića. Datum izgradnje procenjuje se bio je 14. veka, dok je prvobitna crkva koja je stajala na ovome mestu mnogo starija, čak iz 11. veka. Današnja crkva sazidana je ovde 1892. godine.

Tokom godina kao i mnoge druge naše crkve i manastiri i Kaona je pretrpela rušenja i oštećenja. Najskorija velika obnova sprovedena je 1962. godine. Sav duborez u crkvi uradili su protosindjel Dorotej i Ljuban Marić iz Lelića.

Slika preuzeta sa sajta sr.wikipedia.org