Manastir Gračanica sa crkvom Uspenja Presvete Bogorodice

Manastir Gračanica nalazi se u istoimenom selu gde ga je 1321. godine sagradio kralj Milutin. Ovaj manastir posvećen je Uspenju Presvete Bogorodice.

Gračanica predstavlja jedan od najznačajnijih spomenika srpske kulture, izgrađena od tesanog kamena koji je položen u dvojne i trojne redove opeke. Procenjuje se da je spoljna pripata izgrađena pri kraju četrnaestog veka, za vreme vladavine kneza Lazara.

Gračanica je zavedena na spisku Uneskove svetske baštine kao jedan od tri manastira u oblasti srednjovekovnih spomenika na Kosovu i Metohiji.

Autor Laurent Drouet preuzeto sa  sr.wikipedia.org
U skladu sa  CC licencom