Manastir Sveti Roman sa crkvom Blagovesti Presvete Bogorodice

Manastir Sveti Roman smešten je na desnoj stranu Južne Morave nedaleko od Djunisa. Ime je dobio po monahu Romanu Sinaitu koji je proglašen za svetitelja i ovde i danas počivaju njegove mošti.

Nije precizno poznato kada je sagrađen ovaj manastir, mada prvi pomeni potiču iz 1498. godine.

Smatra se da ispod sloja kreča ima još starijih freski.

Slika preuzeta sa sajta sr.wikipedia.org