Manastir Dobreš sa crkvom Svetog Nikole

Manastir Dobreš nalazi se u selu Gložane i predstavlja svojevrsnu misteriju jer mu ni datum izgradnje ni ime ktitora nisu poznati istoriji. Njegov nastanak vezuje se za srednji vek, tačnije za vladavinu kneza Lazara.

Poput mnogih drugih crkava i manastira tokom naše burne istorije nekoliko puta je rušen i obnavljan posle čega je jedno vreme bio zapušten, da bi se aktivnost u njemu obnovila oko 1467. godine.

Ovaj ženski manastir dobio je veliku obnovu 2003. godine i aktivan je i danas.

Slika preuzeta sa sajta manastiri-crkve.com