Manastir u Somboru sa crkvom Svetog Arhiđakona Stefana

Manastir Sombor u gradu istog imena sagrađen je 1928. godine na inicijativu i uz donaciju Stevana Konjovića. Igradnja manastira završena je relativno brzo, već u 1933. godini, a oslikavanje crkve finalizovano je 1938. Freske u manastiru izradio je Vladimir Predojević, dok je drveni ikonostas delo Borisa Seljanka. Manastir je prepoznatljiv po svom privlačnom srpsko-vizantijskom stilu.

Slika preuzeta sa sajta soinfo.org