OXFORD SCHOOL

Adresa: 11. oktobra 1/3, Leskovac
Leskovac Telefon: 016/218-215, 062/414-151
Email: oxfordschool@mts.rs
Web: www.oxfordschool.rs
4/ 5stars

20% niže cene Kembridž ispita.


          ****NOVO U PONUDI****

****KURSEVI NEMAČKOG JEZIKA****
          ****Montesori program****

       ****Logo kockice u nastavi****
  ****Interaktivna tabla u nastavi****
****Kursevi programiranja i robotike****


Škola je osnovana 1997. godine.

Vrste tečajeva:

- svi nivoi i svi uzrasti
- sve vrste prevoda
- pripreme za polaganje međunarodnih ispita

Naša škola se nalazi u samom centru Leskovca i poseduje 5 učionica, kancelariju i prateće prostorije. Učionice su prostrane, prijatno nameštene i opremljene savremenim audio, video i dvd uređajima. Škola poseduje interaktivnu belu tablu koja se redovno koristi u nastavi i raznim dodatnim aktivnostima (radionice, filmsko vece…). U nastavi se koriste udžbenici i nastavni materijali stranih izdavača, kao i propratni audio, video i dvd materijali. Polaznicima i profesorima je na raspolaganju i raznovrsna školska biblioteka.

Nastava se izvodi u malim grupama ili individualno, a sprovodi je tim profesora uz korišćenje najsavremenijih nastavnih metoda. Radimo sa decom predškolskog, školskog i srednjoškolskog uzrasta, kao i sa odraslima. Pri formiranju grupa vodi se računa i o uzrastu i o nivou znanja polaznika, a to su ujedno i kriterijumi za odabir programa i metoda rada što našu nastavu čini lako prihvatljivom i veoma uspešnom. U svakom slučaju, bilo da se radi sa mlađim ili sa “starijim” polaznicima, nastava se izvodi kao komunikativni i interaktivni proces sa ciljem da se polaznici što više “oslobode”, prihvate i koriste engleski jezik skoro kao maternji.

Veliku pažnju posvećujemo i odraslim polaznicima kojima je stručno usavršavanje neophodno, i uvek se trudimo da ih na, za njih, teškom putu do uspešnog savladavanja stranog jezika, dodatno usmerimo i motivišemo kako bi istrajali do kraja. Uz korišćenje stručne literature, kao i kroz radionice i seminare, nastavni tim se trudi da stalno nadograđuje svoju stručnost, unapredi nastavu i bude u korak sa savremenim svetskim dešavanjima.

Od 2001. godine OXFORD SCHOOL je član Udruženja škola stranih jezika Srbije koje je pridruženi član Evropske asocijacije za kvalitet jezičkih usluga. Za polaznike to znači visoke nastavne standarde i primenu savremene metodologije, adekvatno kvalifikovan predavački kadar, visok nivo opremljenosti škole, profesionalizam i jasnost u pogledu administracije, redovnu procenu znanja polaznika, otvorenost škole za sugestije, jasno definisanu proceduru žalbi, jasno strukturisane nivoe podučavanja, usklađenost nivoa znanja stranog jezika sa međunarodnim stepenovanjem.

Oxford School  je  registrovani  pripremni centar za pripremu Kembridž ispita.  Od 2007. godine škola redovno dobija priznanja za pripremanje kandidata za polaganje Kembridž ispita.

Osim standardnih kurseva, u školi postoje i specijalizovani kursevi, ubrzani kursevi i individudalna nastava.
Tu je i prevodilački biro za sve vrste prevoda sa i na engleski i nemački jezik, kao i sudski tumači za ova dva jezika.

Za najmlađe tu je i englesko zabavište svakog radnog dana od 10 do 15 sati. Zabavište se realizuje po Montesori programu.

Sa željom da se zaokruži naša ponuda, i sem jezika, deci i omladini Leskovca pruži prilika da aktivno učestvuju u kreiranju svoje budućnosti, odlučili smo da, sa partnerom – Kliker IT centrom, pokrenemo i kurseve programiranja i robotike.

Programiranjem se kroz kreativan rad i rešavanjem konkretnih, realnih problema upoznaju učenici na našim kursevima sa mogućnostima koje im primena i korišćenje informacionih tehnologija pružaju. Takođe, učenicima se objašnjavaju  savremena kretanja u ovoj oblasti i njen značaj u savremenom društvu.