CENTAR ZA EDUKACIJU NIKOLIĆ

Adresa: Ilije Strele 16/3, Leskovac
Leskovac Telefon: 066/911-68-63
4/ 5stars

Predstavljamo vam edukacioni centar u kome možete dovesti dete i bezbrižno izvršavati svoje obaveze, biti na poslu, na kafi...ili vam je iskrslo nešto nepredviđeno.

Rad u centru je osmišljen tako da se vodi računa o pravilnom razvoju deteta.

Kod nas se deca igraju, druže, bave kreativnim zanimanjima, rade domaće zadatke, pripremaju za testove...

Kroz igre koje potpomažu razvoju logičkog razmišljanja deca će se zabaviti, a zahvaljujući prostoru imaju i mogućnost za igranje društvenih igara bez kojih je nemoguće zamisliti detinjstvo.

O vasoj deci će se brinuti profesor razredne nastave-učitelj i defektolog koji će dati sve od sebe da vaše dete, pored toga što će se zabaviti, naučiti i nešto novo.

Montesori metodom dete uči samostalno rukujući montesori materijalima vođeno stručnjakom.

Upotrebom montesori materijala dete samo uviđa u čemu je pogresilo i kako da ispravi grešku.

Učenje se odvija u pet oblasti:

- jezičke sposobnosti
- praktične
- matematičke
- senzorne
- upoznavanja sveta oko sebe (kosmička oblast)

Montesori učionica je namenjena za svu decu od 2 do 10 godina.

Za svako dete se pripremaju aktivnosti prilagođene njegovim potrebama i izrađuje program rada.

Rad u učionici je invidualan.

Usluge koje vam pružamo su:

- kreativni rad sa decom predškolskog uzrasta u
  trajanju do 3 sata
- pomoć u izradi domaćih zadataka za učenike
  osnovnih skola
- pomoć u učenju i radu
- priprema školske dece za kontrolne i pismene
  zadatke
- sticanje novog i unapređivanje postojećeg znanja
- defektološka procena i tretman
- rad u montesori učionici

Sve usluge se nude invidualno, za svakog učenika posebno, što pruža detetu najbolju mogućnost za napredovanje.


Kontakti i adresa:

Nalazimo se u ulici Ilije Strele 16/3.

Jelena Nikolić ,profesor razredne nastave, sertfikovani stručnjak za rad po montesori metodi.Tel: 066/911-68-63
e-mail: jelenanikolic3012@gmail.com