PEDIJATRIJSKO ALERGOLOŠKA ORDINACIJA DR ZORAN SIMONOVIĆ

Adresa: Srete Mladenovića 1, Kragujevac
Kragujevac Telefon: 034/335-790
Email: ordinacijasimonovic@gmail.com
Web: www.ordinacijasimonovic.rs
4/ 5stars

Naša ordinacija je počela sa radom 2002. godine kao prva privatna pedijatrijsko-alergološka ordinacija u zemlji i do danas je kod nas obavljeno više desetina hiljada pregleda pacijenata iz zemlje i inostranstva.

Specijalizovani smo za dijagnostiku i terapiju:

Alergijskih bolesti (za decu i odrasle)

- alergijski rinitis
- alergijska kijavica
- atopijski ekcem
- dermatitis
- astma
- urtikarije
- koprivnjače

Pedijatrijskih bolesti

- pregledi bolesne dece kao i preventivna predijatrija
- praćenje rasta i razvoja zdravog deteta

Alergologija

Alergijske bolesti, kao atopijski ekcem, alergijski rinitis i astma su sve češće i pripadaju grupi najčešćih hroničnih bolesti, pre svega u detinjstvu. Najnovije studije čak predviđaju da će recimo do 2020. godine, gotovo polovina stanovništva naše planete patiti od simptoma alergijskog rinitisa.
Dobro uzeta anamneza i klinički pregled su svakako osnov za dijagnostiku ovih oboljenja.
U prepoznavanju ovih bolesti koristimo i sledeće dijagnostičke procedure:

- alergološke kožne probe na inhalatorne i nutritivne (hrana) alergene
- utvrđivanje alergijskog zapaljenskog procesa u nalaznom, konjuktivalnom sekretu, krvi
- spirometrija
- analize krvi i druge laboratorijske analize

Kod lečenja alergijskih bolesti koristimo se svim vidovima terapije:

- prevencija izlaganja alergenima
- farmakološka terapija (lekovi)
- imunoterapija - split-sublingvalna imunoterapija kojom se prirodim putem modifikuje bolest (alergijski rinitis, astma) i njena progresija

Pedijatrija

- pregledi i lečenje akutno bolesne dece
- kliničko praćenje dece sa hroničnim bolestima
- preventivna pedijatrija - praćenje rasta i razvoja zdravog deteta (sistematski pregledi) i vakcinacije

Pedijatrijska endokrinologija (dijagnostika i terapija)

- dijabetes melitus tip I, tip II kod dece, poremećaj tolerancije na glukozu, hiperglikemija nejasnog uzroka
- hipoglikemija
- poremećaji rasta kod dece
- poremećaji štitaste žlezde
- poremećaji polne diferencijacije i polnog sazrevanja
- poremećaji puberteta - prevremeni i zakasneli pubertet
- poremećaji menstrualnog ciklusa kod devojaka, hirzutizam
- poremećaji funkcije nadbubrežnih žlezda
- poremećaji paratirodne žlezde
- gojaznost u dećjem uzrastu

Mogućnost korišćenja sledećih zdravstvenih osiguranja: Wiener Stadtische, Delta Gererali, i UNIQA.