Kovin

Opština Kovin je opština u Republici Srbiji. Nalazi se u AP Vojvodina i spada u Južno-banatski okrug. Po podacima iz 2004. opština zauzima površinu od 730 km² (od čega na poljoprivrednu površinu otpada 47.753 ha, a na šumsku 10.266 ha). Centar opštine je grad Kovin. Opština Kovin se sastoji od 10 naselja. Zbog svog izuzetno povoljnog položaja, obilja vode i povoljne klime područje opštine bilo je privlačno za život od najstarijih vremena. Njegovi stanovnici vekovima su živeli na račun Dunava. Ovaj kraj, Dunav je povezivao sa okolnim mestima i većim centrima i otvarao prema svetu. Ovde su još u davna praistorijska vremena ljudi osnovali jedno naselje. Bilo je to u vreme cvetanja stare neolitske, starčevačke kulture u VII milenijumu stare ere.To prvo "Starčevačko" naselje osnovano je na mestu današnjeg "Grada". Nekoliko stotina godina nakon zamiranja prve naseobine, u doba "Vinčanske" kulture, ponovo je osnovano na istom mestu, našem "Gradu" malo naselje. Živelo je u V, IV i delu III milenijuma stare ere. Blizu dva milenijuma , u vreme Bronzanog i Gvozdenog doba, i naš "Grad" pod uticajem novih istorijskih uslova i dešavanja menja svoju fizionomiju. Prvobitno mirnodopska, miroljubiva naseobina postaje utvrđenje, odbrambena tvrđava koja je svojim žiteljima davala sigurnost zavisno od potreba i ratnih dešavanja. To se desilo oko 1800. godine stare ere i od tada pa sve do 1604.godine naše ere ( dakle oko 3.500 godina) "Grad" je bio markantna dunavska tvrđava menjajući brojne i različite gospodare. Kovin ima skoro 14 000 stanovnika, dok cela opština Kovin prema poslednjem popisu iz 2022. broji oko 21 496 stanovnika.

Želite da se i Vaša firma nađe u našem biznis katalogu ?