BOŠNJAKOVIĆ AGRAR

Adresa: Venijamina Marinkovića 122, Ivanjica
Ivanjica Telefon: 064/085-75-77
4/ 5stars

Poljoprivredna apoteka Bošnjaković Agrar iz Ivanjice, fokus svog delovanja posvećuje stučnom i naučnom pristupu.

U okviru toga raspolaže sa:

1. Opremom za mikroskopiju

2. Opremom za određivanje preko 50 hemijskih
    parametara u zemljištu

3. Uslugama nadgledanja vaših voćarskih površina
    tokom cele godine

4. Iskusnim i stručnim osobljem koje se konstantno
    unapređuje

Kao prilog dobrog rada su rezultati na našim vlastitim površinama koji beleže rekordne prinose i preko 1000 zadovoljnih saradnika.