Велика Плана

Када аутопутем или железницом од Београда кренете на југ, на 90-ом километру наћи ћете се у Великој Плани, средишту и седишту истоимене општине. У тринаест насеља, на 345 км2 у њој живи нешто око 50.000 становника и спада у ред најгушће насељених општина у Србији.Густина насељености је око 50% већа у односу на просек Републике Србије. У самом насељу Велика Плана живи око 16 000 становника. Запослено је око 8.800 лица и то око 7.700 у привреди и 1.100 у непривреди. Општина Велика Плана има изузетно повољан географски положај јер се налази у централном подручју Републике Србије. Смештена је једним делом у плодној моравској долини а другим делом на брежуљцима Шумадије. У дужини од око 36 километара "пресечена" је воденим током реке Велике Мораве, некадашњим "Цариградским друмом", савременим аутопутем и магистралном железничком пругом. У непосредном окружењу су значајни индустријски, трговачки, културни и туристички центри.