АДА ДОО ТУТИН

Адреса: Суље Хамзагића 21, Тутин
Тутин Телефон: (tel/fax) 020/810-400, 063/273-260
4/ 5stars

Радови у ниско градњи, грађевинским машинама:

- гомбинирка ЈЦБ4ЦX
- багер Атлас
- машина за подбушавање за испод путева
- ланац за копање телефонских инсталација
- камиони кипери, компресори и друга пратећа опрема

Инвеститори:

- телеком београд
- електродистрибуција Нови Пазар
- АД Нови Пазар пут
- дирекција за урбанизам и изградњу Тутин