Смедеревска Паланка

Општина Смедеревска Паланка налази се око 70 километара југоистично од Београда, на 44.степену и 23. минуту северне географске ширине, и 20. степену и 54 минуту источне географске дужине. Подручје општине има равничарско-брежуљкасти карактер, са надморском висином од 95 до 297 метара. Град и околина налазе се у умерено-континенталном климатском појасу, у релативно благом поднебљу, у коме се јасно разликују четири годишња доба. На подручју општине Смедеревска Паланка данас живи око 55 000 становника, док у самом месту Смедеревска Паланка живи око 23 000 становника. Пораст броја становника бележи се од 1895. када је овде живело близу 35 хиљада људи. У току последње деценије двадесетог века, додуше, било је мањих миграција становништва, али се данашњи број становника углавном одржава, још од 1970. године.