ЕЛИВ

Адреса: Волујац бб, Шабац
Шабац Телефон: 015/335-035, 260-118, 063/810-80-09, 063/23-61-45
Емаил: eliv@sbb.rs
4/ 5stars

- Ливница обојених метала
- Прерада обојених метала, легуре цинка, алуминијума
- Ливење одливака
- Производи са атестом квалитета на спектрометру
- Производни програм:
  * Цинк аноде 99, 995%, димензија 600x200x10мм, 800x200x10мм, 1200x200x10мм
  * Замак 3
  * Замак 5
  * Тонсул
  * Замак 6
  * Замак 8
  * Зам 12 - бела бронза / замена за калајну бронзу 12
  * Зам 27 - бела бронза / замена за калајну бронзу 14

Алуминијумске легуре:

* АлСи 12Цу
* АлСи9Цу3
* АлСи10Мг
* АлСи12Цу2
* АлМг3
* АлМг5
* АлСи8Цу3
* АлСи12

- Ал блок 96-99% за дезоксидацију
- Ал блок 99%
- Ал блок 99,50%
- Грађевински калај 60%, 50%, 40%, 35% и 30%
- Оловне шипке за варење чистоце 99, 99%
- Бела ковина / за наливање лежаја / Сн-80, Сн-80ф, ПбСн5, ПбСн

Радно време:

од 07-15х

 

Povratak na: Livnice Šabac