ПРОВЕРБУМ ДОО

Адреса: Хајдук Вељкова 11/4, Нови Сад
Нови Сад Телефон: 021/47-25-227
Емаил: office@proverbum.com
Веб: www.proverbum.com
4/ 5stars

Провербум д.о.о. је професионална преводилачка компанија основана 2003. године, специјализована за локализацију и извршење сложених преводилачких пројеката у договореном року и у оквиру договореног буџета.

Наш приступ процесу превођења заснива се на тимској и пројектној организацији. То значи да је сваки наручени превод пројекат за себе и трудимо се да са сваким клијентом успоставимо партнерски однос на обострано задовољство.

Преводилачки тим карактерише знање језика, стручност, мотивисаност, вештине употребе савремених технологија у служби процеса превођења као и квалитет, флексибилност и поузданост сваког члана тима. Посебна пажња поклања се управљању преводилачким пројектима и обезбеђивању квалитета превода.

УСЛУГЕ:

ЛОКАЛИЗАЦИЈА подразумева превод који је прилагођен тржишту и/или циљној групи. Текст се прилагођава језику тржишта, друштвеним и другим захтевима узимајући у обзир лингвистичке и културолошке аспекте који се морају или прилагодити или изузети у целости. Локализација представља креирање верзије на циљном језику и прилагођавање садржаја, стила, културолошких конвенција држави и језику на којем ће се користити.

У оквиру услуга локализације вршимо превод софтвера, софтверске документације, упутстава за употребу, материјала за електронско учење, маркетинг материјала итд.

ПРЕВОЂЕЊЕ се заснива на тимској и пројектној организацији. Преводилачки тим карактерише знање језика, стручност, мотивисаност, вештине употребе савремених технологија у служби процеса превођења као и квалитет, флексибилност и поузданост сваког члана тима. Посебна пажња поклања се управљању преводилачким пројектима и обезбеђивању квалитета превода.

У оквиру услуга писменог превођења вршимо превођење општих текстова (брошура, каталога, презентација...), пословних и финансијских текстова, техничких текстова, интернет страница, интернет документације итд.

У оквиру услуга усменог превођења вршимо консекутивно превођење - радионице, радне групе, округли столови, пословни састанци; симултано превођење – веће презентације, сајмови, међународни семинари, конференције, итд.

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ: ревизија текста, лекторисање, креирање и одржавање терминолошких база, транслитерација, терминолошко усклађивање.

ОБЛАСТИ: финансије, ИТ, маркетинг, ХР, телекомуникације, аутомобилска индустрија, производња, машинство, медицинска опрема, нафтна индустрија, хемијска индустрија, логистика.

ЈЕЗИЦИ: српски, енглески, немачки, словеначки