Меленци

Меленци су насеље града Зрењанина у Средњобанатском округу. Просечна надморска висина је 82 м, са највишом тачком Дебелом Умком (86 м) и најнижом тачком Барнићевом Дољом (79 м). Површина села је 16.511 хектара, те оно припада једном од највећих у Србији. Меленце су формирали у првој половини 18. века од војске ослобођени граничари Поморишке војне границе. Насеље је добило име према већ постојећем топониму - пустари Меленце, која се први пут помиње на карти Баната из 1723-1725. године. На карти је, на јужној обали Русанде, уцртан знак поштанске станице. Највероватније, насеље је основано после 1739. године, односно после Београдског мира. У насељу Меленци живи 6 200 становника.