ПРЕВОДИЛАЧКИ БИРО МИРЧИЋ

Адреса: Слободана Пенезића 2, Лозница
Лозница Телефон: 015/878-195
Емаил: mpbiro.mircic@gmail.com
4/ 5stars

ДОБРОДОШЛИ У ПРЕВОДИЛАЧКИ БИРО "МИРЧИЋ"
УСМЕНО И ПИСМЕНО ПРЕВОЂЕЊЕ, СУДСКО ТУМАЧЕЊЕ, ИНОКОРЕСПОДЕНЦИЈА, САВЕТОДАВНЕ УСЛУГЕ ЗА НЕМАЧКИ, РУСКИ,

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ОВЛАШЋЕНИ СУДСКИ ПРЕВОДИЛАЦ СА ДУГОГОДИШЊИМ ИСКУСТВОМ

КОМПЛЕТАН ПРЕВОД ЗВАНИЧНИХ ДОКУМЕНАТА

ПРЕЦИЗАН, ИСТОВЕТАН И ПРАВНО ВЕРОДОСТОЈАН ПРЕВОД


Врхунски квалитет услуга превођења.

Наши преводиоци учиниће све како би Вас текст био преведен у најкраћем року.

Према потреби и према Вашем захтеву превод можете добити истог дана.

Са 28-њим искуством у превођењу текстова из најразличитијих области – спољне трговине, економије, права, банкарства и финансија, маркетинга, технике, медицине и др. области ПРЕВОДИЛАЧКИ БИРО МИРЧИЋ вам гарантује успесно обављен посао.

За преводе правне документације за потребе дрзавних институција у земљи и иностранству ту су и наши ОВЛАШЋЕНИ СУДСКИ ПРЕВОДИОЦИ.

Све врсте превода са овером судског преводиоца за немачки и руски језик.

Све врсте превода и за енглески, без судске овере.

Иностране пензије, поврат пореза, ЛОХНСТЕУР-А (пореза на лични доходак) из Немачке и Аустрије.

Наплата потраживања из иностранства.

Симултано и консекутивно превођење.

Домаће и ино пензије:

- Саветовање
- Прикупљање документације
- Подношење захтева

Штојер (поврат пореза на зараду из Немачке):

- Саветоваје
- Попуњавање и подношење захтева

Цена појединачне стране са овером судског преводиоца креће се у распону од 7 – 11 еуро, у динарској противвредности по средњем курсу НБС.