СР АГЕНЦИЈА КОНТО 7

Адреса: Кнеза Михаила 202, Крагујевац
Крагујевац Телефон: 065/201-1728
Телефон: 034/323-747
Емаил: srkonto7@gmail.com
4/ 5stars

Агенција Конто 7 обавља следеће послове:

- вођење главне и свих помоћних књига
- израда калкулација
- вођење ПДВ евиденција за предузећа,
   предузетнике (радње) и друга правна лица из
   делатности трговине на велико и мало
- производње и пружања услуга
- увоза и извоза
- комисиона
- мењачница,
као и других разноврсних пословних активности чија круна је сваке године израда завршног рачуна и пореског биланса, заснива се на принципу рада "дан за дан".