ШКОЛА НЕГЕ И ЛЕПОТЕ И СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ

Адреса: Кнегиње Милице 21, локал бр. 13 (на спрату)
Јагодина Телефон: 060/025-29-58
Телефон: 060/455-55-84
Факс: 035/885-29-58
Веб: www.oxford-jagodina.rs/index.php
4/ 5stars

Курсеви неге и лепоте:

Курс за козметичара
Курс за фризера
Курс за шминкера
Курс за депилацију
Курс за маникир и педикир
Курс за масера
Курс за линфну дренажу

Административни курсеви:

Књиговодствени курс
Пословни курс
Дактилографски курс

АУТО СТРУКА:
Аутомеханичар
Аутолимар
Аутодијагностичар
Аутофарбар
Аутоелектричар

ВАТРОГАСНА СТРУКА:
Ватрогасац
Радник у ПП служби ПП обезбеђења
Портир

ГРАЂЕВИНСКА СТРУКА:
Армирач
Бетонирац
Димничар
Зидар
Фасадер
Изолатер
Асфалтер
Каменорезац
Подополагач
Руковалац крана-краниста
Руковалац дизалице-дизаличар
Руковалац компресора
Руковалац грађевинских машина
Клесар
Керамичар
Терацер
Минер
Молер
Фарбар
Монтажер
Пећар

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА:
Електромеханичар за РА, ТВ и видео уређаје
Аутоелектричар
Електромеханичар за ТТ уређаје
Монтер ТТ мреже
Електромонтер мреже и постројења
Електроинсталатер
Електричар за белу технику
Електромеханичар погона

ПРЕХРАМБЕНА СТРУКА:
Армирач
Пекар
Бурегџија
Месар
Млекар
Кондитор
Прерађивач воћа и поврћа
Прерађивач дувана
Произвођач пива
Млинар
Произвођач безалкохолних пића
Произвођач алкохолних пића
Медар

ШУМАРСКА СТРУКА:
Ловочувар
Шумар
Цвећар
Вртлар
Баштован
Аранжер биљног материјала

ДРВНО-ПРЕРАЂИВАЧКА СТРУКА:
Ауто тапетар
Галантериста
Дрволакирер
Моделар
Паркетар
Ролетнар
Столар
Тесар
Позлатар
Дрвостругар
Дуборезац
Израђивач рамова
Израђивач музичких инструмената
Произвођач плоча
Израђивач плетарских производа
Тапетар-декоратер
Произвођач грађе

ТЕКСТИЛНА СТРУКА:
Кројач
Конфекционар

МАШИНСКА СТРУКА:
Аутолимар
Руковалац парних котлова
Металобушач
Заваривач-вариоц
Бравар
Металорезач
Водоинсталатер
Металоглодач
Грађевински бравар
Металостругар
Грађевински лимар
Машинбравар
Гасни резач
Електрозаваривач
Заваривач гасом
Оштрач алата
Ковач
Прецизни механичар
Механичар грађевинске механизације
Монтер
Пресер
Металобрусач
Механичар за одржавање компресора
Лимар
Инсталатер уређаја за грејање и климатизацију

ГУМАРСКО-ПЛАСТИЧАРСКА СТРУКА:
Вулканизер
Прерађивач пластичних маса-пластичар

УГОСТИТЕЉСКА СТРУКА:
Конобар
Кувар
Посластичар
Сервирка
Точилац пића(бармен)
Собарица

ГРАФИЧКА СТРУКА:
Гравер
Књиговезац
Печаторезац
Фотограф
СТАКЛАРСКА СТРУКА
Стаклар
Стаклодувач
Стаклогравер
Стаклорезац
КОЖАРСКА СТРУКА
Израђивач коже и крзна
Израђивач кожне галантерије и рукавица
Крзнар
Обућар
Конфекционар

УНУТРАШЊИ ТРАНСПОРТ:
Возач виљушкара-виљушкариста
Руковалац утоваривача
Руковалац контејнера
ТРГОВИНСКА СТРУКА
Продавац мешовите робе-трговац
Аранжер у трговини
Магационер
Продавац нафтних деривата
Складиштар

ЗДРАВСТВЕНА СТРУКА:
Неговатељица
Геронтодомаћица
Геронтонеговатељица

ПРОФЕСИОНАЛНИ КУРС ЗА ПРЕВОДИОЦЕ И СУДСКЕ ТУМАЧЕ
Академија Оxфорд сваком ко тежи језичком и професионалном усавршавању, нуди специјалистички курс за преводиоце и судске тумаче!


Курс обухвата 10 различитих стручних области превођења, а траје осам ипо месеци или 200 школских часова у терминима који могу бити преподне или послеподне.

СТРУЧНЕ ОБЛАСТИ:
Увод у превођење
Судско тумачење
Право
Економија и банкарство
Машинство
Медицина
Спорт и култура
Индустријски менаџмент
Телекомуникације
Животна средина


Курс воде судски тумачи, врхунски стручњаци у својим областима!