ЕРЦОМ ТИМ ДОО

Адреса: Синђелићева 79/13, Чачак
Чачак Телефон: 064/146-16-00
Емаил: office@odrzavaj.se
Веб: www.odrzavaj.rs
4/ 5stars

Наша услуга лиценцирано професионално управљање и одржавње зграда.

Послови управљања зградама:

Оснивање стамбене заједнице (уколико није основана) и израда печата.

Прибављање пиб-а и матичног броја стамбене заједнице и отварање текућег рачуна у пословној банци.

Заступање и представљање стамбене заједнице као и информисање станара и сачињавање извештаја.

Вођење евиденције о приходима и расходима стамбене заједнице.

Израда завршног рачуна и подношење пореске пријаве стамбене заједнице, у случају да иста остварује приход по основу рентирања заједничких делова.

Реализацију годишњег програма одржавања.

Организацију радова на текућем и инвестиционом одржавању.

Организација радова на хитним интервенцијама.

Обнову и унапређење квалитета имовине стамбене заједнице.