АГБ ЂОКОВИЋ

Адреса: Булевар Танаска Рајића 3, Чачак
Чачак Телефон: 032/341-744
Телефон: 066/357-503
Емаил: agbdjokovic@gmail.com
Веб: www.geometar.in.rs
4/ 5stars

Основна делатност агенције су послови из области геодезије, пројектовања, израде пројектне документације, израда пројеката геодетског обележавања, катастарских планова, пројеката парцелације, извођења грађевинских радова, израда пројеката изведеног стања за потребе озакоњења, адаптација објеката, консултанске услуге у грађевинарству и др.

Агенција тренутно има 12 запослених лица, од тога пет лица геодетске струке, једног лица архитектонске струке, једног лица правне струке, једног економске струке и четири извршиоца на општим-административним пословима.

Седиште фирме је у Чачку у Булевару Танаска Рајића број 3, пословница у Сјеници у улици Милорада Јовановића бб (у згради Поште), пословница у Параћину у улици Боре Петровића 12/11.

За све услуге које пруамо имамо потребне лиценце и сертификате.

Имамо сталну тенденцију раста фирме, развијамо се и послујемо из сопствених прихода, отварамо нова радна места и запошљавамо младе људе.

Финансијски помажемо развој спорта у два клуба.

Учесници смо у низ добротворних акција.

Добитници смо многих награда и признања као друштвено одговорна фирма.

Имамо изузетну сарадњу са колегама из приватног геодетског сектора и са добављачима геодетских инструмената.

Бизнис план за 2016-ту годину отварање још две пословнице једне у Београду и једне у Ковину.

Послујемо 12 година на територији Србије и желимо свим својим клијентима да се захвалимо на указаном поверењу.


Услуге:

- Снимање објекта
- Деоба парцеле
- Омеђавање парцеле
- Израда катастарско - топографских планова
- Израда ситуационих планова
- Снимање подземних водова и инсталација


Пословне јединице:

Булевар Танаска Рајића 3, Чачак
Телефони: 032/341-744, 032/344-175 седиште

Боре Петровића 12/11, Параћин
Телефон: 035/561-839

Милорада Јовановића бб (у згради ПОШТЕ), Сјеница
Телефон: 020/750-300