Богатић

Општина Богатић представља јединствену целину са мачванском равницом. Простире се између Дрине и Саве, у северозападном делу равнице. Ерозивним дејством матице, један део земљишта у алувијалној равни Дрине пренет је на леву обалу. Она припада општини Бијељина ( Република Српска ), тако да се Дрина не може сматрати апсолутно западном границом Општине. На површини од 384 км квадратних налази се 14 насеља: варошица Богатић, сеоске варошице Бадовинци, Глушци, Дубље, Клење, Црна Бара, насеља примарног сеоског типа Баново Поље, Белотић, Глоговац, Мачвански Метковић, Очаге, Салаш Црнобарски, Совљак, Узвеће. На територији Општине Богатић живи око 33 000 становника, док у самом насеље Богатић живи око 7 000 становника. Највећи део становништва бави се пољопривредом. Становништво је пореклом су из Црне Горе, Херцеговине, источне Босне и других области. Национални састав је изразито српски (98%), а полна структура је релативно уједначена.