Бачка Топола

Бачка Топола налази се у јужном делу области између Дунава и Тисе, у централном делу некадашње Бач-бодрошке жупаније, односно у средишњем делу садашње Бачке. Захваљујући повољном географском положају, ова локација била је настањена још у праисторији. Налази се у Војводини, у средишњем делу Бачке, на површини од 596 км². На северу се граничи са општином Суботица, на североистоку са општином Сента, на истоку са општином Ада, на југоистоку је општина Бечеј, на југу се налази општина Мали Иђош, на југозападу је општина Кула, а на западу општина Сомбор. Бачкотополска општина има 23 насеља. Општина Бачка Топола има укупно 38 300 становника, а град Бачка Топола 16 600 становника. Национална структура становништва је следећа: Мађари – 59%, Срби – 30%, Црногорци – 1,4%, Русини – 0,8%, Словаци – 0,5%, остали – 8,3%.