• Početna
 • O Srbiji
 • Okruzi
 • Info kutak
 • Magazin
 • Reference
 • Kontakt
 • BIRO KONTO

  Knjigovodstvene agencije Čačak

  Adresa: Ljubićska 2, lokal 2, Čačak

  Agencija “Biro konto” iz Čačka, već skoro 30 godina predstavlja računovodstveni servis po meri najzahtevnijih klijenata i najdelikatnijih usluga iz ove oblasti.

  Tim koji predstavlja agenciji uz stečena znanja i stručnost koju poseduje, posvećen je stalnoj edukaciji i uz kontinuiranu posvećenost pronalazi najbolja moguća rešenja za svoje klijente.

  Naš računovodstveni servis za vas može da obavlja kompletno vođenje ili pak možete da nam prepustite samo određena područja.Svoje usluge znamo da prilagodimo velikim, srednjim i malim preduzećima.

  Smernice kojih se pridržavmo u obvljanju usluga za komitente su:
  - Dnevnu ažurnost i tačnost u obradi podataka,
  - Pouzdanost,
  - Dostupnost, posebno u situacijama kada su vam
    naše informacije najpotrebnije,
  - Odgovornost prema vama kao klijentu i institucijama
    ispred kojih nastupamo u vaše ime,
  - Ljubaznost i poslovnu korektnost,
  - Kvalitet koji se ne dovodi u pitanje,
  - Povoljne cene i specijalne ponude,

  Računovodstvene usluge koje obavlja agencija:

  - vođenje glavne knjige
  - analitičku evidenciju salda konta, listinge otvorenih
    stavki,
  - popis i obračun amortizacije osnovnih sredstava,
  - izradu završnog računa,
  - izradu međugodišnjih bilansa,
  - vođenje blagajne,
  - obračun plata,
  - obračun socijalnih doprinosa,
  - obračun ugovora o delu i autorskih honorara,
  - knjiženje maloprodaje,
  - vođenje računovodstva po troškovnim mestima,
  - izradu predloga kompletnog rešenja vašeg
    računovodstva,
  - razne druge knjigovodstvene usluge po želji
    klijenta.

  Poreske evidencije i savetovanje:

  - savetovanje u vezi poreza,
  - vođenje PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada
    poreskih prijava,
  - obračun ostalih poreskih obaveza i vođenje
    poreskih evidencija,
  - periodična kontrola proknjiženih obaveza na
    računima kod Poreske uprave,
  - aktivno učešće u poreskom postupku kontrole

  Kadrovi

  - izrada ugovora o radu kod zapošljavanja radnika,
    ugovora o privremenim i povremenim poslovima,
    ugovora o dopunskom radu, ugovora o delu i slično;
  - prijave i odjave radnika, direktora, osnivača i
    vlasnika;
  - izrada rešenja o godišnjim odmorima i slično;
  - izrada raznih potvrda o zaposlenju, visini primanja i
    slično;
  - upis plata za preduzetnike u analitičku evidenciju
    Fonda PIO;
  - upis staža zaposlenim u preduzećima – izrada M-4
    obrasca;

  Konsalting i monitoring

  Uslugu konsaltinga razlikujemo od kontinuiranog savetovanja klijenata Agencije koje se daje u okviru standardne knjigovodstvene usluge.
  Konsalting podrazumeva sveobuhvatni pristup rešavanju poslovnog problema klijenta i sadrži fazu istraživanja problema, traženje rešenja, davanje projekta rešenja, nadzor i kontrolu implementacije.
  Ovde spada i kontinuirano praćenje, nadziranje i upućivanje u rad službe računovodstva koja radi u okviru klijentovog preduzeća u slučajevima kada je klijent funkciju računovodstva organizovao u svom sastavu, bez poveravanja operativnih poslova Agenciji.

  Izrada biznis planova i projekata za projektno finansiranje

  Agencija je obučena za izradu biznis planova, odnosno investicionih elaborata ili studija, kao i projekata za projektno finansiranje bilo za potrebe raznih kreditnih zahteva bilo za druge poslovne potrebe.

  Cene usluga

  Cenu svojih usluga određujemo na početku saradnje na osnovu vaših podataka. Usluge se obračunavaju kao mesečni iznos koji se ne menja. Cenu menjamo samo u slučaju važne promene u vašem poslovanju, dogovorom.
  Za dobijanje informativne ponude molimo vas da nas kontaktirate

  Sudska veštačenja ekonomsko finansijske struke

  - pružanje usluga veštačenja iz ekonomsko
    finansijske oblasti,
  - obračun zatezne kamate,
  - veštačenje ispravnosti obračuna poreza, zarada...

  Registracija privrednih društava

  1. sveobuhvatno savetovanje tokom celog postupka: izbor pravne forme, delatnosti i imena; informacije o fiksnim troškovima poslovanja, PDV, fiskalne kase; o zapošljavanju i obavezama;
  2. osnivački akt za preduzeća, izrada i overa ;
  3. otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci;
  4. izrada pečata;
  5. predaja Poreskoj upravi dokumentacije za poreski dosije

  Registracija promena statusa preduzeća

  Kod postojećih privrednih društava (preduzeća) izrađujemo odgovarajućih akata (odluke, ugovori i slično) i upisujemo u registar APR:
  - promena poslovnog imena, sedišta, pravne forme, pretežne delatnosti, trajanja, kapitala (povećanje, smanjenje, uplata, unos ili prodaja) i članova;
  - promena podataka o licima koja imaju dužnost prema društvu: direktoru, predsedniku UO, zastupniku, prokuristi;
  - promena podataka o ogranku: registrovanje i brisanje ogranka i podataka o ogranku;
  - promena kontakata: telefon, faks, elektronska adresa (e-mail), adresa internet strane.

  Likvidacija preduzeća

  Brisanje (zatvaranje) preduzetničke radnje

  Pokrećemo i provodimo postupak brisanja (zatvaranje) preduzetničke radnje kao i sve prateće aktivnosti zaključno sa upisom staža osiguranja preduzetniku kod Fonda za penziono i invalidsko osiguranje.

  Obračun plata i drugih oporezivih isplata

  - obračun plata za radnike, direktore, osnivače i vlasnike – neto, bruto, porezi i doprinosi, obustave iz neto plata kroz realizaciju administrativnih i/ili sudskih zabrana;
  - obračun svih naknada zarada (bolovanja do 30 dana, preko 30 dana, porodiljskog bolovanja i sl.), predaja tih obračuna u socijalno;
  - obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih (regres, topli obrok, putni troškovi);
  - obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima i slično;
  - obračun zakupnina, kapitalnih dobiti;
  - vođenje analitičkog knjigovodstva zarada

  Kontaktirajte nas i putem drugog e-maila birokonto@gmail.com

  FOTO