Barajevo

Gradska opština Barajevo je u celini izvan gradskog područja grada Beograda i prostorno spada u prigradske opštine, a smeštena je na pravcu jug–jugozapad u odnosu na Beograd. Centar opštine, naselje Barajevo, udaljeno je od centra Beograda 27 km. Opština je formirana 1956. godine, kao jedna od opština administrativnog područja Beograda. Prva naselja na teritoriji opštine Barajevo pojavila su se pre pet hiljada godina, u doba neolita. Najveće neolitsko naselje na teritoriji barajevske opštine bilo je u Barajevu i zauzimalo je prostor od oko 100 hektara, a nalazilo se na lokalitetu koje je u arheologiji poznat pod imenom Kremenite njive, kraj puta Barajevo - Lipovica. Demografski, iako je od 1981. u gradskoj opštini Barajevo prisutan negativan prirodan priraštaj, od 1991. postoji značajan porast broja stanovnika. Po podacima sa redovnih popisa, opština je 1981. imala 18.815 stanovnika, 1991. 20.846, 2002. godine 26.630. ,a 2011. godine 27.036 stanovnika. Samo naselje Barajevo ima oko 9 000 stanovnika.

Želite da se i Vaša firma nađe u našem biznis katalogu ?