SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA GINEA

Adresa: Prvomajska 20, Subotica
Subotica Telefon: 024/553-766
Telefon: 060/553-76-60
Email: ordinacija@ginea.rs
Web: www.ginea.rs
4/ 5stars

USLUGE KOJE PRUŽA ORDINACIJA "GINEA"

Ginekologija:
- Preventivni ginekološki pregledi sa kolposkopijom
  i uzimanjem Papa brisa

- Ultrazvučni pregled u ginekologiji

- Dijagnostika premalignih promena na grliću materice
  (ciljana biopsija sa patohistološkom analizom)

- Male intervencije u lokalnoj anesteziji:
  1) ablacija polipa na grliću materice
  2) biopsija promena
  3) tretman radiotalasima: kondilomi, "ranica na
  grliću materice"

- Ispitivanje steriliteta kod zene, praćenje ciklusa
  tj. ovulacije (folikulometrija)

- Testovi na seksualno prenosive infekcije i lečenje

- Kontracepcija (propisivanje hormonske i dr. vrsta
  kontracepcije, aplikacija spirale)

- Adolescentna ginekologia (savetovanje, pregledi,
  kontracepcija)

Trudnice:
- Praćenje trudnoće

- Skrining na hromozomopatije u trudnoći

- Ultrazvučni pregledi trudnica, Dopler krvnih sudova
  ploda

- Raspolažemo novim ultrazvučnim aparatom Philips affininti 50,verzija posebno softverski  prilagođena za ginekologiju i akušerstvo.To je aparat najnovije generacije,sa 2D vaginalnom i abdominalnom i 3D/4D abdominalnom sondom

- 3D/4D sonda posebno je zanimljiva za preglede u trudnoći,jer se može lepo prikazati spoljašnji izgled bebe (npr.lice).4D tehnoloija omogućava trodimenzionalni prikaz bebe u "živom vremenu"

- Novi aparat daje  sliku izuzetnog kvaliteta, mogućnost primene obojenog i power Doplera

- Snimljene fotografije bebe i video zapisi napravljenji tokom pregleda prebacuju se na CD i tako mogu čuvati za uspomenu ili radi konsultativnih pregleda