ELIV

Adresa: Volujac bb, Šabac
Šabac Telefon: 015/353-136, 260-118, 063/810-80-09, 063/23-61-45
Email: eliv@gromnet.net
4/ 5stars

eliv@ptt.rs

Livnica obojenih metala

Prerada obojenih metala, legure cinka, aluminijuma
Livenje odlivaka

Proizvodi sa atestom kvaliteta na spektrometru

Proizvodni program:
Cink anode 99, 995%, dimenzija 600x200x10mm, 800x200x10mm, 1200x200x10mm
Zamak 3
Zamak 5
Tonsul
Zamak 6
Zamak 8
Zam 12 - bela bronza / zamena za kalajnu bronzu 12 /
Zam 27 - bela bronza / zamena za kalajnu bronzu 14 /

Aluminijumske legure:
AlSi 12Cu, AlSi9Cu3, AlSi10Mg, AlSi12Cu2, AlMg3, AlMg5, AlSi8Cu3, AlSi12...

Al blok 96-99% za dezoksidaciju,Al blok 99%,Al blok 99,50%

Građevinski kalaj 60%, 50%, 40%, 35% i 30%

Olovne šipke za varenje čistoce 99, 99%
Bela kovina / za nalivanje ležaja / Sn-80, Sn-80f, PbSn5, PbSn

Radno vreme: 07-15h

 

Povratak na: Livnice Šabac