M SCHOOL OF ENGLISH

Adresa: Ane Stojković 11, Leskovac
Leskovac Telefon: 016/223-104, 062/599-109
4/ 5stars

M School of English je prva privatna škola engleskog jezika u Leskovcu osnovana 1992. Škola je članica YALS-a, a Yals je pridruženi član EQUALS-a, Evropske asocijacije za kvalitet jezičkih usluga.
Osnovne karakteristike škole su :

• Visoko kvalitetna nastava po najsavremenijim metodama u adekvatno opremljenim učionicama
• Rad u malim grupama i kontinuirano prećenje polaznika, kao i individualna nastava, tzv. 'One-To-One Teaching'
• Strucni tim profesora jezika koji se redovno usavrsavaju kao i redovne posete native speaker-a sto olaksava polaznicima komunikaciju na stranom jeziku
• Opšti i specijalizovani tečajevi za sve uzraste i sve nivoe znanja. Nivoi su struktuirani prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike, CEF nivoi, koji su nastali u saradnji sa Savetom Evrope
• Priprema za polaganje Cambridge ispita (KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, BEC, ILEC)
• M School ekskluzivno organizuje TKT kurs, ispit metodike nastave za sve predavače engleskog kao stranog jezika koji je sastavljen i organizuje se po međunarodnim standardima Univerziteta u Kembridžu ESOL ispiti. Pored toga što je priznat u svetu, TKT priznaje i Ministarstvo prosvete Republike Srbije kao 25 sati stručne prakse.
• M School je registrovan testing centar za polaganja EURO ispita
• Mogucnost dobijanja medjunarodnih sertifikata u saradnji sa International House Belgrade
• Polaznicima je na raspolaganju bogata biblioteka sa multimedijalnim centrom
• Škola obuhvata i centar za prevodjenje
• Organizacija školovanja, studijskih boravaka i letnjih škola u Velikoj Britaniji