STOMATOLOŠKA ORDINACIJA PRODENT

Adresa: Glavna 11, Kanjiža
Kanjiža Telefon: 063/862-59-62
Telefon: 065/862-59-62
Email: info@prodent.co.rs
Web: www.prodent.co.rs
4/ 5stars

Naša ordinacije je otvorena 2005. godine.

Zahvaljujući stalnom napretku i ljubavi prema ovom poslu, danas već očekujemo pacijente na novom mestu, sa proširenim kapacitetima.

Od stomatoloških usluga nudimo samo one od vrhunskog kvaliteta.

Svaka faza lečenja se radi po principima moderne estetsko-funkcionalne stomatologije.

Iz široke palete bi izdvojili:

- izbeljivanje zuba
- sve vrste bezmetalnih nadoknada
- implantate
- direktne bele restauracije zuba (ostali bi to nazvali belim plombama)…, ali radimo sve, sem ortodoncije.

Kvalitet pružanih usluga obezbeđujemo stalnim usavršavanjima na kongresima i kursevima širom sveta kod velikana maksimalističke stomatologije.

Ponosni smo, što je naše znanje udruženo sa maksimalnom preciznošću!

U centru pažnje se uvek nalazi pacijent u celosti, a nikako samo bolestan zub!

Naš moto je: dugoročno gledano, samo kvalitetna usluga je stvarno jeftina!

Za pacijente koji nisu izabrali nas i za kolege, nudimo uslužno ortopantomografsko (OPT) snimanje vilica.

Kao dokaz o gore navedenim činjenicama, molimo Vas da posetite našu web prezentaciju ili facebook stranicu.

Nadamo se da ćete shvatiti ogroman entuzijazam u vršenju našeg posla!

Pratite nas i na našoj Facebook stranici