RESTAURANT TAKOVO

Address: Takovo nn, Takovo, Ub
Phone: +381 14 462-346, 410-169, +381 64 34-44-904, +381 64 34-44-905

RESTAURANT TAKOVO Ub