FISH RESTAURANT DROZD

Address: Savski put nn, Jarak
Phone: +381 22 662 245
Phone 2: +381 64 235 88 85

.